Musculació i Fitness:

Treballa, tonifica i relaxa els músculs a les nostres instal·lacions.

 • En aquesta secció l’ESPORTIU ROCAFORT t’ofereix:

 • SALA DE MUSCULACIÓ

 • Màquines de musculació STARTRAC- màquines d’última generació.

 • 22 aparells de musculació

 • Pes lliure i manuelles des de 2  fins a 42,5  Kgs.

 • SALA DE CARDIOVASCULAR

 •  12 màquines musculars

 •  24 aeròbiques: 9 elíptiques, 12 cintes, 2 rems, 1 step.

 • 18 bicicletes : 11 estàtiques, 6 amb respallter, 2 spinners amb monitor virtual

 • Zona d’ espatlleres: zona de calentament i estirament.

 • VIBROPLATES

 • 3 màquines de programes curts de uns 7-8 minuts per tonificar i relaxar la zona treballada.

 • L’ÚS DE LA TOVALLOLA ÉS OBLIGATORI A LES SALES